galica

CONSULTORÍA e FORMACIÓN

Xestión / Persoas / Produtos / Servizos

GÁLICA

Somos unha cooperativa constituída en 2016 adicada á consultoría e a formación. Prestamos apoio e servizo a administracións públicas, entidades privadas, fundacións, asociacións ou particulares.

 

ASESORÁMOSTE

Somos profesionais que levamos máis de 20 anos promovendo e apoiando o desenvolvemento profesional e persoal dos nosos clientes e colaboradores. Prestamos asistencia de consultoría á empresa privada e á Administración, compartindo o noso proxecto profesional e participando no dos nosos clientes. Temos como obxectivo fundamental traballar para ofrecer solucións innovadoras e creativas, que permitan aos nosos clientes ser máis eficientes e cumprir con todos os requisitos derivados dos seus sistemas de xestión e das distintas normativas de aplicación.

FORMACIÓN

 

/ En colaboración coa administración e outras entidades

En programas europeos, autonómicos ou con fondos propios.

Para formación profesional, emprendemento e emprego en varias especialidades.

 

/ A empresas

Adaptada e específica ás súas necesidades.

Diagnósticos de necesidades, planificación, seguemento, realización e procura de financiamento ou xestión de bonificacións.

Formamos parte dun equipo de formadores cualificados con ampla experiencia en distintos sectores.

 

CONSULTORÍA ESTRATÉXICA

 

/ Xestión operativa, Consultoría e Auditorías

Sistemas de Xestión

Calidade

Medioambente

Seguridade Laboral (PRL)

Seguridade Alimentaria

Seguridade da Información

I+D

Q Turística

Marcado CE

Protección de Datos (LOPD)

Xestión de altas no REA

 

/ Igualdade

Protocoles de acoso

Consultoría e Auditoría Plans de Igualdade

Conciliación da Vida Laboral, Persoal e Familiar

Comunicación Inclusiva

Formación e Sensibilización

 

/ Sustentabilidade

Cálculo da Pegada de Carbono

Memorias de Sustentabilidade

Pacto Mundial

Auditorías Eficiencia Enerxéticas

Auditorías Cumprimento Ambiental

Informes de Solos

Inscrición de focos emisores. Plan de control

Xestión de Residuos

Permisos de Verteduras. Plan de control

Autorizacións Ambientais Integradas

Almacenamento de Substancias Perigosas

 

/ Responsabilidade Social Empresarial

Sistemas de RSE

Memorias de Sostenibilidade

Colaboracións e Proxectos de Cooperación

CURSOS

Respecto á FORMACIÓN o noso catálogo inclúe:

FORMACIÓN TRANSVERSAL/

Prevención de Riscos, Medio, Calidade, RSE, Sistemas Xestión, Innovación, Idiomas, Novas Tecnoloxías, Emprendemento, Clientes, Administración...

FORMACIÓN ESPECÍFICA/

Sector Industrial, Construción, Metal, Naval, Petroquímicas, Comercio, Alimentación e Hostalería...

/FORMACIÓN HOMOLOGADA

Petroquímicas-Repsol, Mantemento Instalacións contra legionella Xunta de Galicia, Manipuladores Alimentos, Prevención Riscos Laborais.

/MODALIDADE

Online (plataforma web) e Presencial (pequenos grupos).

/FORMACIÓN BONIFICADA

Fundae - Fundación Tripartita.

INFÓRMATE DE TODOS OS NOSOS CURSOS

Busca o que máis se axuste as túas necesidades.

 

 

Xunta

Formamos parte de:

  • Somos coop
  • espazocoop
  • agrela
  • agrela

E SE TES ALGUNHA CONSULTA

Non dubides en preguntarnos ou solicitar máis información detallada.

Escribe o teu nome
Escribe a túa mensaxe
Acepta os termos do servizo

 

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos deste formulario serán utilizados para xestionar a petición da información solicitada, para o cal otorgas o teu consentimento ao executar a orde de Aceptar e Enviar. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro de 2018, de Protección de Datos de carácter Persoal e no RD 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento que a desenvolve. No entanto, podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do seu tratamento, oposición e/ou a súa portabilidade dirixíndote a Gálica S. Coop. Galega - R/Gutemberg, 32C - 1º - 15008 A Coruña, ou a través do correo electrónico galica@galica.org